Arvika får utbildning för fordonselektriker

Arvika får utbildning för fordonselektriker
2011-01-29 Sven Forsberg

Arvika Näringslivscentrum har fått klartecken att starta den första YH-utbildningen (Yrkeshögskola) i Sverige för Fordonselektriker, hybridteknik.

Den 17 januari 2011 fick man beskedet från myndigheten för yrkeshögskolan att vi blev antagna att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Av 885 ansökningar blev 235 beviljade och en av dem var ”fordonselektriker, hybridteknik”.

Hösten 2011 startar utbildningen som är på 100 yrkeshögskolepoäng.

(1 års halvtidsstudier)

Halvfart har valts för att ge möjlighet att kombinera arbete och studier. Upplägget underlättar också för arbetsgivare att erbjuda kompetensutveckling för sin personal.

Utbildningen har 5 delkurser uppdelat på:

  • 30P Fordonens elektronik
  • 40P Elektrisk framdrivning
  • 5P Säkerhet, miljö och regelverk
  • 5P Entreprenörskap och projektledning
  • 20P Projektarbete

Mera information:

Kontakta vägledningscentrum på Arvika Näringslivscentrum.  Tel 0570-749 287 / 749289

www.aanc.se