Det måste bli tydligare för att ändra fossilbeteendet! | blixtgordon

Det måste bli tydligare för att ändra fossilbeteendet! | blixtgordon
2016-01-05 Pontus Dahlberg

Det måste bli enklare att göra rätt – eller tydligare för att inte göra fel.

Nu vet jag inte om socialstyrelsens märkning på cigarettpaketen har givit effekt och hur många inbitna rökare som verkligen bestämt sig för att sluta röka på grund av märkningen men det skulle inte skada att märka upp pumparna med tydliga varningstexter.

Det finns visserligen varningstext på alla fossilpumpar men det krävs ansträngning för att upptäcka den och tid för att orka läsa – om man nu vill veta. Jag har roat mig med att läsa dessa texter i samband med laddstopp på mackar som erbjuder snabbladdning. Varningsbilderna vid texten talar sitt tydliga språk men är små och även texten är väldigt liten.

Den befintliga varningstexten gäller bara hantering av själva drivmedlet och de skador som orsakas vid ovarsam hantering och utsläpp i naturen. Det står inget om de klimat- och hälsoeffekter som avgaser från förbränning av bensin och diesel ger upphov till.

Människan är ett vanedjur som bevisligen har mycket svårt att bryta invanda mönster och beteenden. Ursprungligen är detta troligen något som skyddade oss från faror i en värld där vi hade svårt att värja oss från vilda djur, rivaliserande stammar, sjukdomar och oväder. Det var ju alltid ett säkert kort att göra precis samma saker på precis samma sätt som föregående dag då man bevisligen överlevde gårdagen. Man ville inte ha några överraskningar eller nya situationer som krävde nya farliga beslut som innebar att man gjorde något nytt och okänt – det kunde leda till en säker död!

Nu är vi moderna människor som översköljs av information dagligen vilket ger oss oändliga valmöjligheter och kräver nya beslut flera gånger per dag. Det borde inte vara så svårt att tänka till och inse det destruktiva i att köra på fossila drivmedel och pumpa ut CO2 i atmosfären vilket obönhörligen kommer leda till vår kollektiva undergång? Att ändra beteende är alltså avgörande för att undvika en säker död – något som till och med våra förfäder var intelligenta nog att värdesätta!

Källa: Det måste bli tydligare för att ändra fossilbeteendet! | blixtgordon