Elbilskonferensen Jönköping 2019

Elbilens roll i stadens utveckling

By

Vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet? 
Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas för att tillmötesgå elfordonens krav? 
Hur löser vi en allt större efterfrågan i staden på effekt för elfordon?

http://elbilskonferensen.se/

Datum:  10 april 2019
Plats:     Munksjömagasinen – Jönköping

http://elbilskonferensen.se/anmalan.html