By

2018 års elbil, elbilsförare och laddplats har korats.