Välkommen till föreningen Elbil Sverige!

Elbil Sveriges och flera andra organisationers årsmöten hålls den 5 maj på ETC Solpark i Katrineholm. Elbilar och solceller om vartannat 5 maj Anmäl dig här: https://varuhuset.etc.se/product.html/5-maj-2019—elbilsdag?category_id=198 Årsmöten, seminarier samt utställningar i Katrineholm söndag 5/5...

 

Vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet? Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas för att tillmötesgå elfordonens krav? Hur...

Norges och Sveriges största elbilsföreningar diskuterar ett fördjupat samarbete. Det finns mycket att göra, inte minst när det gäller betalningsmodeller...


Att oljeindustrin och bilindustrin gått armkrok i decennier för att vilseleda allmänheten om klimatförändringarna är känt sedan länge. Det är inte...

Nyregistreringarna av laddbara bilar ökade med nästan 50 procent under 2018. Ökningen fortsätter under 2019. Samtidigt minskar den totala...

2018 års elbil, elbilsförare och laddplats har korats.

Svenska leasingbolag har satt i system att leasa ut elbilar i Sverige, ofta med så korta leasingperioder som bara ett år, inkassera svensk elbilsstöd –...

Elbil Sveriges medlemmar får 50 procent rabatt på inträdet till eCar Expo i Göteborg, fredag, lördag och söndag den 30 november till och med 2 december....

Även vi på Elbil Sverige reagerade kraftigt på artikeln i SvD där debattörerna påstod att elbilar i Sverige drivs med utländsk kolkraft. Vi anser att...

 

 

 

Visa äldre