Integritetspolicy för Elbil Sverige!

Personlig information är just det, personlig. När du delar med dig av dina personuppgifter till oss gör du det för att du är medlem eller vill bli medlem i vår organisation! Då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kommer här en förklaring.

1. Personuppgiftsansvarig: Av styrelsen utsedd ledamot!

Adress till Elbil Sverige:

Ordf: Magnus Johansson: Gärdhems-Lunden. Björkelund 1. 46192 TROLLHÄTTAN.
Mobil: 072 849 7421

2. Data
Vi använder bara personlig information som vi får direkt av dig då du blir medlem, anmäler dig till event, nyhetsbrev, beställer från vår medlems shop, m.m.

Vi lagrar följande uppgifter:

 • Medlemsnummer – för identifiering inom klubben
 • Förnamn och Efternamn, (separeras ej), – för kontakt, enl medlemsregister.
 • Gatuadress – för kontakt enl medlemsregister.
 • Postnummer – för kontakt enl medlemsregister.
 • Ort – för kontakt, enl medlemsregister.
 • Land – för kontakt, enl medlemsregister.
 • Telefon, hem – för kontakt, enl medlemsregister.
 • Telefon, mobil – för kontakt, enl medlemsregister.
 • e-post – för kontakt, medlemsskap, nyhetsbrev, enl medlemsregister.
 • Län – för kontakt och distriktstillhörighet
 • Inträdesår – för statistik och erkännande
 • Födelseår – för statistik och erkännande
 • Betaldatum (senast medlemsavgiften betalades) – för uppföljning av medlemskap
 • Roll (roll inom klubben) – för kontakt
 • Typ av Medlemskap 
 • Datum för registrering av medlemskap – för statistik och erkännande

Vi behöver dina uppgifter om namn och leveransadress för våra klubbutskick samt så att vi kan leverera din beställning från vår shop.

3. Säkerhet
All information du ger oss skyddas med hjälp av den mest avancerade tekniken, så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades, såsom matrikel, vagns och medlemskort.

4. Tid för lagring
All medlemsdata lagras tills medlem säger upp sitt medlemskap eller betalning av medlemskap inte har genomförts. I bägge fallen inaktiveras profilen och om inte medlemmen önskat återinträde, kommer medlemsdata att raderas efterföljande medlems år + 30 dagar (backup).

Medlem kan begära omedelbart raderande av sitt medlemsdata.

Data backup sparas hos webbleverantör i 30 dagar.

5. Tredje part

Vi delar med oss adressuppgifter till 3:e part såsom tryckeri för utskick, utskick av beställningar från samarbetspartners e t c.

5.3 För att kunna optimera vår webbsida och göra den så enkel att använda och så personlig som möjligt, använder vi oss av statistikverktyg. Styrelsen bevakar utformade avtal med företagen som tillhandahåller dessa tjänster.

6. Cookies
Vi använder cookies för att optimera webbsidan och din upplevelse där. Vill du veta mer om cookies och hur du inaktiverar dem? Klicka här

7. Tredje parts webbsidor
Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi kan inte påverka dessa webbsidor och inte heller garantera att företagen som äger dem hanterar data på samma säkra sätt som vi gör. Därför rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy innan du använder sidorna.

8. Uppdatering av integritetspolicy
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.

9. Granska, ändra, ta bort data eller ställa frågor.
Du kan begära att få granska, ändra, ta bort eller överföra den data vi har om dig. Du kan t.ex. själv kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett oss tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla alt. begränsa behandlingen av data, kan du begära detta. Det betyder att om du gett ditt samtycke kan du ta tillbaka det när du önskar. 

Har du frågor om vår integritetspolicy, eller om du är missnöjd med hur vi hanterar persondata är du välkommen att kontakta ansvarig för vår datahantering. Skicka ett e-mail eller ett brev till vår kassör, se vår hemsida!

10. Förnärvarande använder vi A-förening från KAM AB för medlemsregistret.

      Kam AB Högavägen 10 432 95 Varberg. https://a-forening.se/gdpr